SASOL 2019 MES POSTPONEMENT APPLICATIONS

Short Project Title: Applications for Postponement for Sasol South Africa (Pty) Ltd (Sasol) operations in Secunda and Sasolburg
   
Project Title: Applications for Postponement for Sasol South Africa (Pty) Ltd (Sasol) operations in Secunda and Sasolburg
   
Project Synopsis:

Sasol South Africa (Pty) Ltd particularly their Secunda and Sasolburg operations intend to apply for postponement in terms of Part 2 of the Minimum Emission Standards (MES), published in terms of the National Environmental Management: Air Quality Act (Act No 39 of 2004).

Abakwa-Sasol South Africa (Pty) Ltd ikakhulukazi izikhungo zabo ezisebenzayo ZaseSecunda kanye naseSasolburg. Bahlose ukufaka isicelo sokuhlehliselwa ingxenye 2, yomkhawulo ngokwezinga lemkhiqizo yezoMoya (MES), Njengokuba kushicilelwe ngokuhambisana noMthetho kaZwelonke wokuphathwa kwezeMvelo: umthetho othinta ukuhlanzeka komoya (umthetho No 29 ka 2004).

Sasol South Africa (Pty) Ltd haholo-holo liketso tsa Secunda le Sasolburg li ikemiselitse ho kenya kopo bakeng sa ho khutlisetsoa morao ho latela Karolo ea 2 ea Melao ea Minimum Emission Standards (MES), e hatisitsoeng ho latela National Environmental Management: Air Quality Act (Act No 39 of 2004).

   
SRK Project Reference Number: 526577
   
Project Location: Secunda and Sasolburg
   
Status of the project:

Final Motivation reports and AIR have been submitted to regulatory authority.

Litlaleho tsa ho qetela tsa Motivation le AIR li rometsoe ho balaoli ba tsamaiso.

Imibiko Yokugqina Yokugqugquzela Kanye ne-AIR ithunyelwe egunyeni lokulawula

   
Project Manager: Philippa Burmeister
   
Email: PBurmeister@srk.co.za
   
Contact Number: +27 (0) 31 279 1200

 

SASOL SOUTH AFRICA (PTY) LTD

SASOLBURG: CORRESPONDENCE

 To open the relevant document, please click on the icon to the right:      
 Document  File Size  Date  Status  
SASOLBURG: Announcement letter 501 KB Oct 2018 Active
SASOLBURG: Comment Form 641 KB Oct 2018 Active
SASOLBURG: Notification of availability of Motivation Report 503 KB Dec 2018 Active
SASOLBURG: Notification of availability of Final Motivation Report 318 KB April 2019 Active

SASOLBURG: FINAL MOTIVATION REPORT

 To open the relevant document, please click on the icon to the right:        
 Document  File Size  Date  Status  
SASOLBURG: Final Motivation Report 660 KB April 2018 Active

SASOLBURG: Annexure A: Atmospheric Impact Report Part 1

8,708 KB April 2019 Active

SASOLBURG: Annexure A: Atmospheric Impact Report Part 2

7,846 KB April 2019 Active

SASOLBURG: Annexure B: Independent Peer Review Report

759 KB April 2019 Active

SASOLBURG: Annexure C: Public Participation Report Part 1

4,055 KB April 2019 Active

SASOLBURG: Annexure C: Public Participation Report Part 2

7,243 KB April 2019 Active

SASOLBURG: Annexure D: Comments and Responses Report

3,014 KB April 2019 Active

SASOLBURG: Annexure E: Redacted Atmospheric Emissions Licence

1,031 KB April 2019 Active

SASOLBURG: Annexure F: Sasolburg Annual Emissions Report

4,254 KB April 2019 Active

SECUNDA: CORRESPONDENCE

 To open the relevant document, please click on the icon to the right:        
 Document  File Size  Date  Status  
SECUNDA: Announcement Letter 501 KB Oct 2018 Active
SECUNDA: Comment Form 639 KB Oct 2018 Active
SECUNDA: Notification of availability of Motivation Report 507 KB Dec 2018 Active
SECUNDA: Notification of availability of Final Motivation Report 308 KB April 2019 Active

SECUNDA: FINAL MOTIVATION REPORT

 To open the relevant document, please click on the icon to the right:        
 Document  File Size  Date  Status  
SECUNDA: Motivation Report 4,137 KB April 2019 Active

SECUNDA: Annexure A: Atmospheric Impact Report Part 1

8,613 KB April 2019 Active

SECUNDA: Annexure A: Atmospheric Impact Report Part 2

5,060 KB April 2019 Active

SECUNDA: Annexure B: Independent Peer Review Report

759 KB April 2019 Active

SECUNDA: Annexure C: Public Participation Report

7,712 KB April 2019 Active

SECUNDA: Annexure D: Comments and Responses Report

3,406 KB April 2019 Active

SECUNDA: Annexure E: Details of Technology Options Investigated

834 KB April 2019 Active

SECUNDA: Annexure F: SCO Redacted Atmospheric Emissions Licence

6,611 KB April 2019 Active

SECUNDA: Annexure F: SSO Redacted Atmospheric Emissions Licence Part 1

5,028 KB April 2019 Active

SECUNDA: Annexure F: SSO Redacted Atmospheric Emissions Licence Part 2

4,827 KB April 2019 Active

SECUNDA: Annexure G: Secunda Chemical Operations Annual Emissions Report

109 KB April 2019 Active

SECUNDA: Annexure G: Secunda Synfuels Operations Annual Emissions Report

323 KB April 2019 Active

SASOLBURG AND SECUNDA: Background Information Document

1,063 KB Oct 2018 Active

 

Last modified: Thursday, April 4, 2019 - 12:28
SRK Africa